Şahinyuva Köyü[1]

Şahinyuva köyü Görele ilçe merkezine 15 km mesafede olup resmi kayıtlara göre köy tüzel kişiliğini 18.07.1940 yılında almıştır. 1997 yılı kayıtlarına öre köyde, 107 hane ve 162 nüfus bulunmaktadır. 2000 yılı nüfus sayımlarında köy nüfusu 177 kişi olarak tesbit edilmiştir. Yakup Tonyalı[2] Şahinyuva köyünün ismi­nin; "Şahinler (kuş) yuva yaparmış. Köyü ayırmak için Kaymakam geliyor bura­nın adını ‘Şahin yuva’ koyalım diyor. Köyümüzün ismi bundan dolayı Şahinyuva köyü olarak ve­rilmiştir" şeklinde açıklamaktadır. Dr.Galip Çınar[3] ise köyün ismi­nin Şahinyuva olmasını şöyle açıklamaktadır. "Bizim köy bir tepenin ön yüzünden yukarıdan aşa­ğıya doğru bir yuvaya benzediği için ‘şahinyuva’ adı verilmiştir." Şahinyuva kö­yünün komşu köyleri; Akharman, Ardıç, Kaledibi, İnanca ve Derekuşçulu köyleri­dir. Köyün başlıca geçim kaynağını fındık ve beşikçilik başta olmak üzere el sanat­ları ve çay oluşturmaktadır. Köy su kaynağı açısından zengin köylerimizdendir. Gümbürik çeşmesi, Aralık suyu, Maşatlı suyu ve Oluk suyu en meşhurlarıdır. Köyde; Merkez, Konak mahallesi ve Yeni mahalle camii adında üç cami, bir değir­men, tarihi değeri olmayan bir köprü, yukarı mahalle ve konak ma­hallesi isimlerinde iki mezarlık bulunmaktadır. Köyde Saybaşı denilen yerde Rumlara ait taşlara kazıl­mış şarap mahzenleri halen mevcuttur.

Orta mahalle, Yukarı mahalle, Konak mahallesi, Tonyalıoğlu mahallesi, İpşiroğlu mahallesi ve Yeni mahalle köyün mahallelerini oluşturmaktadır. Günü­müz­de köyde yaşayan ve bilinen sülaleler ise şunlardır: Acemoğulları (Çınar), Ton­ya­lıoğlu, Genç, İpşiroğulları (İpşir), Dilki, Sarıcı, Kuğuoğulları (Kuğu), Kar­na­loğulları (Karnal), Eyüboğlu, Ersoy, Ulusoy ve Aykın’dır. Zübeyir Koç[4] (Samsun Müftüsü), Dr.Galip Çınar ve Diş Dr.Harun Çınar köyün ünlü simaları ola­rak bilinmektedir. Acemoğlu Mastafa Çanakkale’de şehit olmuştur.

 [1]        Ali Bilir, Geçmişten Günümüze Tüm Yönleriyle Görele , Simurg Yayınları, İstanbul, 2001

[2]           Şahinyuva Köyü Muhtarı

[3]           Şahinyuva Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı.

[4]           Zübeyir Koç, Kore savaşına giden Türk Birliği’nin imamı’dır. İslamiyet ve Hac Rehberi adlı kitapları yayınlanmıştır.